Prosimy o nadsyłanie świadectw o Ojcu Józefie Kozłowskim SJ

Prosimy o świadectwa osób, które Ojca Józefa:

 
1. Znały i za jego życia doświadczyły jakiegoś cudu, łaski.
2. Znały i po jego śmierci, za jego przyczyną doznały cudu, łaski, pomocy,  
    prowadzenia...
3. Nigdy osobiście nie poznały, ale za jego przyczyną doznały jakiejś łaski, cudu, znaku.

Prosimy też, aby wraz ze świadectwem podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz e-mail lub telefon.

 "Panie, spraw, aby z tych, których mi dałeś, nikt nie zginął" -  o. Józef Kozłowski SJ

Beatyfikacja mp3

Poniżej prezentujemy dwie wypowiedzi ważnych osób na temat beatyfikacji Ojca Józefa Kozłowskiego. Są to wypowiedzi o beatyfikacji Ojca wypowiedziane przed grupą 4500 osób, która zebrała się w Łodzi, aby wspólnie obchodzić piątą rocznicę śmierci o. Józefa Kozłowskiego.


o. Prowincjał Dariusz Kowalczyk SJks. bp Bronisław Dembowski